این روز ها بحث از حمایت از کالای ایرانی بسیار داغ است خوب هر کس نظری داره بعضی ها میگن خرید کالای ایرانی یعنی پول رو تو آب جوپ ریختن.


چند روز پیش با یه نفر در مورد همین قضیه صحبت میکردیم که یه حرفی زد نمی دونم از جایی خونده بود یا از خودش گفت ولی حرف حساب شده ای بود. گفت: اگر با دو دوتای دنیایی بخواهیم حساب کنیم باید یاران امام حسین هم پشت امامشون نمی ایستادند چون هفتاد و دو نفر در مقابل سی هزار نفر خوب معلوم بود نتیجه چی میشه. ولی چون ولی شون گفته بود بجنگید گفتند چشم. در ثانی همین ایستادن و شهید شدن این هفتاد و دو نفر اسلام رو زنده کرد. حالا امروز رهبر ما میگه کالای ایرانی بخرید اگر هم فکر میکنیم ظاهرا ضرر میکنیم بگیم چشم. مال مون رو شهید کنیم برای کشورمون اقتصادمون رو زنده کنیم.