کلیپ کوتاه به مناسبت روز جوان
صحبت کوتاه استاد رنجبر درمورد جوانی
www.aparat.com/v/MfzBS