کوله پشتی یک مسافر

حرفهایی در این کوله پشتی دارم که شاید در این سفر به دردتان بخورد

کوله پشتی یک مسافر

حرفهایی در این کوله پشتی دارم که شاید در این سفر به دردتان بخورد

در این وبلاگ گفتار ما از سبک زندگی مسایل اعتقادی اجتماعی شرعی سیاسی مسایل روز نقد مسیولین و... خواهد بود

آخرین مطالب

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

بیماری خطرناک

حسادت

شاید ما بیش از اینکه به بیماری های روحی توجه کنیم در بند بیماری های جسمی باشیم با غفلت از اینکه برخی از همین بیماری های جسمی زاییده بیماری های روحی می باشد. یکی از همین بیماری های روحی خطرناک حسادت است