این پلان نگاه نقی به ناموسش که در دست داعش اسیر شده خیلی چیزها را به ما یادآور شد.

سیروس مقدم خوب به تصویر کشید صحنه اسارت ناموس ایرانی را اگر مدافعان حرم نبودند. آن طرف در ایران  همسر تقی به فکر لباس شب عربی هست و اقوام به شادی می پردازند چون امنیت دارند و نگران داعش نیستند و این طرف دلهره نقی از اسارت ناموسش راستی اگر مدافعان حرم نبودند همین وضعیت در ایران عزیزمان نبود؟

ژانر سریال پایتخت 5 طنز می باشد اما این شب ها خانواده های شهدای مدافع حرم با چشمانی اشک آلود این سریال را تماشا می کنند.

تشکر از سیروس مقدم که به یادمان انداخت که امنیتمان را مدیون چه کسانی هستیم

Koleh.blog.ir