پاسدار در لغت یعنی نگهبان.

نگهبان اعتقاد همچون فعالان عرصه فرهنگی. تبریک به آن ها  که برای حفظ باور ها و ارزش ها از جان و مال و آبرو مایه گذاشتند و می گذارند. نگهبان خاک و وطن و ناموس . همچون   نیروهای  انتظامی و  ارتشی و پاسداران انقلاب اسلامی که فقط خودشان می دانند جان را در کف دست گرفتن برای امنیت مردم و حفظ خاک و وطن یعنی چه؟... تبریک به مدافعان حرم و خانواده هایشان. آنها که برای اینکه دشمن نگاه چپ به ناموس ایرانی  نیندازد در اوج جوانی زن و فرزند را رها کردند و هزاران کیلومتر آن طرف تر به نبرد با دشمن رفتند. تبریک به شهید حججی که هیبت دشمن وحشی را در هم شکست و در مقابلش خم به ابرو نیاورد. تبریک به سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که هر ایرانی به وجودش میبالد  و همه  تبریک ها  یکجا تقدیم به امام حسین که همه هستی خود را داد برای پاسداری از مکتب اسلام. و چه معامله پر سودی است آن معامله ای که مشتری اش خدا باشد و مثمنش تمام هستی بایع. اگر رزمنده ای در دوران جنگ تحمیلی یا مدافع حرمی در این دوران از زن و فرزند گذشت  نگاهش به کربلا بود و حسین. همچون پیامبر که برای اثبات حقانیت خود عزیزترین های خود و بهترین های خدا را به مباهله با اهل نجران آورد. حسین هم عزیزتزین هایش را با خود به کربلا آورد. تا با تمام هستی اش از دین خدا پاسداری کند.

همه تبریک ها تقدیمت یا حسین

 

میلاد با سر سعادت امام حسین( علیه السلام ) و روز پاسدار مبارک باد.