دیروز روز 20 فروردین  سالروز شهادت شهید اهل قلم مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی بود

راستی نقش هنر تو جامعه ما چقدره؟ شاید با یه نگاه به فالوورز های بازیگر ها و اهالی سینما و مقایسه اون با افراد دیگه مططلب دستمون بیاد که جوون امروز  رو جلوی تلوزیون و تو سالن سینما و پای اینترنت بیشتر بشه پیدا کرد تا تو مسجد. خوب اونها اگه نمیان مسجد مسجدی ها باید برن سراغشون همون طور که پیغمبر اسلام اینطور بود طبیب دوار یعنی طبیبی که دوره گرده دنبال مریض میره. آی کسایی که درد دین دارید شروع نکنید تغذیه مسموم کشته جوون ها رو باید مثل مرتضی آوینی وارد گود هنر شد غرب امروز با هنر ذهن مردم ما رو میخواد تسخیر کنه ما هم باید با هنر نزاریم این اتفاق بیفته