در بادیه ای پسری که خلف بود و به قدر مادر دانا تصمیم گرفت مادر خود به زیارت خانه خدا ببرد. تصمیم خود عملی نمود و مادر پیر را بر پشت خود به دور خانه حق طواف میداد که پیامبر را ملاقات کرد. پرسید یا رسول الله آیا با این کار حق مادرم ادا کردم؟ رسول خدا به این مضمون فرمود حتی یک آه از درد ضایمانش را نیز نتوانسته ای جبران کنی
مادرها و پدرها سنشان که بالا میرود دلشان نازک تر و قلبشان شکننده تر میشود مبادا قلب مادری که زندگی اش را برای تو گذاشته  بشکنی...